Kolorystyka drewna Kolorystyka betonu
Wymiary kosza
Opis produktu

Kosz uliczny id 1003 o owalnym kształcie, o po­jem­no­ści 120 li­trów, z dasz­kiem i popielnicą.

Daszek – po­kry­wa wy­ko­na­na jest z bla­chy ocyn­ko­wa­nej o gru­bo­ści 2 mm (do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL) oraz zamek, umożliwiający opróżnienie kosza tylko obsłudze.

Pokrywa chro­ni przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, oraz za­bez­pie­cza przed wrzu­tem du­żych pa­czek.

Do­dat­ko­wo kosz po­sia­da wkład ze stali ocynkowanej. Kształt i waga ko­sza czy­nią go sta­bil­nym, wol­no­sto­ją­cym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia te­re­nów ze­wnętrz­nych.

Specyfikacja produktu
Pojemność 120l
Wysokość 98,5cm
Długość 55cm
Szerokość 69cm
Mocowanie Wolnostojące
Rodzaj betonu beton płukany
Wnętrze kosza Wkład ze stali ocynkowanej
Popielnica Tak
Waga 230kg
Daszek/Pokrywa Tak
Gatunek drewna Świerk skandynawski
Dostosowywanie produktu
Karta produktu
Cena

5362,80  brutto
4360,00  netto

Liczba sztuk
Orientacyjny termin realizacji
3 tygodnie
GLSPEKAESRaben
Koszt dostawy

Po złożeniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kosztów transportu.